Skip to content
กองทุน SSF RMF ลดหย่อนภาษีปี 2565

Contents

เข้าสู่ช่วงปลายปีแล้ว ถึงเวลาบุคคลผู้มีรายได้เริ่มนึกถึงการลดหย่อนภาษีประจำปี โดยหนึ่งในนั้นคือการซื้อกองทุน SSF และ RMF ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งเป็นการลงทุนในระยะยาว และช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ลองมาทำความรู้จักคู่แฝดกองทุนลดหย่อนภาษี พร้อมคำแนะนำกองไหนดี ประจำปี 2565 จาก บล.พาย ได้ที่นี่

กองทุน SSF คืออะไร

กองทุน SSF คือ Super Savings Fund เป็นกองทุนเน้นการออมระยะยาว และสามารถช่วยในการลดหย่อนภาษี โดยกองทุน SSF มาแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF ที่หมดอายุไปเมื่อปี 2562

กองทุน RMF คืออะไร

กองทุน RMF คือ Retirement Mutual Fund เป็นกองทุนส่งเสริมการออมเงินไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุ โดยกองทุน RMF มีความคล้ายกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเอกชนและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งการซื้อกองทุน RMF สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน

เงื่อนไขการซื้อกองทุน SSF และ RMF มีอะไรบ้าง

กองทุน SSF RMF ลดหย่อนภาษี ได้เท่าไร 2565

ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีได้เท่าไร

กองทุน SSF RMF รายได้ต่อปี ซื้อได้เท่าไร สรุป

กองทุน SSF กองไหนดี แนะนำกองน่าซื้อประจำปี 2565

กองทุน SSF กองไหนดี แนะนำกองน่าซื้อประจำปี 2565

กองทุน RMF กองไหนดี แนะนำกองน่าซื้อประจำปี 2565

กองทุน RMF กองไหนดี แนะนำกองน่าซื้อประจำปี 2565

===============

‍‍‍‍‍‍🌟ติดตามสาระและความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติม

https://www.piknowledge.co

===============

ช่องทางการติดตาม Pi Securities

• Website: https://www.pi.financial

• Facebook: https://bit.ly/38ZpLhq

• Youtube: https://bit.ly/3NEEmgV

• Blockdit: Blockdit.com/pisecurities

• Line@: https://bit.ly/3I2cCk7

• Telegram: https://t.me/pisecurities

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในกรณีต้องการความช่วยเหลือ ท่านสามารถติดต่อ “ทีม Customer Support” บล.พาย ได้ผ่านช่องทางแชทด้านล่าง

Line: https://bit.ly/3I2cCk7

E-mail: [email protected]