Skip to content

การลงทุน

ทำความรู้จัก 4 ประเภทนักลงทุน มีอะไรบ้าง?

นักลงทุนในตลาดหุ้นไม่ได้มีประเภทเดียว โดยประเภทนักลงทุนสามารถแบ่งได้ตามวิธีการลงทุน ซึ่งหากเราไม่เข้าใจว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหนถือว่าเป็นความผิดพลาดมหันต์ และเชื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะไม่รู้ว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหน

Top Trending