Skip to content

Contents

Stagflation คือ ภาวะที่เงินเฟ้อสูงในขณะที่เศรษฐกิจตกต่ำ

Goldilocks คือ ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว ขณะที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ ทำให้ธนาคารกลางสามารถดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายได้

ลงทุนอย่างไรตามภาวะเศรษฐกิจ

ตัวอย่าง Stagflation และ Goldilocks

สถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังอยู่ในช่วง Stagflation เนื่องจากเศรษฐกิจกำลังชะลอและเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง ขณะที่มีแนวโน้มว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ Recession ในอีกไม่ช้า ซึ่งหุ้นจะยังคงมีความเสี่ยง แต่ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการสะสมหุ้นเมื่อมีการปรับฐาน

===============

‍‍‍‍‍‍🌟ติดตามสาระและความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติม

https://www.piknowledge.co

===============

ช่องทางการติดตาม Pi Securities

• Website: https://www.pi.financial

• Facebook: https://bit.ly/38ZpLhq

• Youtube: https://bit.ly/3NEEmgV

• Blockdit: Blockdit.com/pisecurities

• Line@: https://bit.ly/3I2cCk7

• Telegram: https://t.me/pisecurities

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในกรณีต้องการความช่วยเหลือ ท่านสามารถติดต่อ “ทีม Customer Support” บล.พาย ได้ผ่านช่องทางแชทด้านล่าง

Line: https://bit.ly/3I2cCk7

E-mail: [email protected]