Skip to content

Microsoft vs Alphabet

Microsoft vs Alphabet ใครจะเป็นผู้ชนะแห่งศึก AI

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลายเป็นปัจจัยใหม่ที่นักลงทุนให้ความสนใจในช่วงที่ผ่านมา ส่งให้ราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องพุ่งทะยานทั้งในกลุ่มผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์

Top Trending